Vlada definisala nove uslove za dodelu državne pomoći male vrednosti – de minimis pomoći

Vlada Republike Srbije je donela novu Uredbu o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći), koja je objavljena u Službenom glasniku pod brojem 23/2021 („Uredba“). Stupanjem na snagu Uredbe 24. marta 2021. godine prestale su da važe odredbe koje su predviđale da se de minimis pomoć dodeljuje u skladu Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći i odredbe kojima su se određivali uslovi za dodelu iste. Pomoć male vrednosti - de minimis definisana je kao pomoć koja nema značajan uticaj na narušavanje konkurencije na tržištu i na trgovinu između Republike Srbije i zemalja članica Evropske unije,...

Srbija se sprema da kaže DA istopolnim zajednicama

U Srbiji se uskoro očekuje usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama kojim će prvi put biti uređeno postojanje kao i pravne posledice partnerstva lica istog pola. Ovim osobama će sada biti omogućeno da ostvare određena prava koja su pozitivnim propisima garantovana samo supružnicima i partnerima u vanbračnim zajednicama, kao što su sticanje zajedničke imovine, nasleđivanje, pravo na penziju, posete u bolnici i slično. Polazeći od ogranićenja sadržanih u Ustavu Republike Srbije, zakonodavac je pravila o istopolnim zajednicama smestio u poseban propis, a ne u Porodični zakon koji reguliše brak i vanbračnu zajednicu lica različitog pola. Ipak, Predlog zakona po ugledu na...

Praćenje kontakata: Tehnologija u borbi protiv COVID-19

Dok istovremeno rastu brojevi zaraženih i vakcinisanih osoba, pitamo se zašto Republika Srbija još uvek nije dobila svoju aplikaciju za pametne telefone namenjenu praćenju kontakata sa zaraženim osobama. Lansiranje ove aplikacije pod nazivom „Covtakt“ najavljeno je u avgustu 2020. godine, a njeno puštanje u rad očekivalo se ubrzo nakon toga. Do toga, međutim, nije došlo, a javnost nije obaveštena da li se od lansiranja aplikacije odustalo ili ono jednostavno kasni. Prema istraživanju Univerziteta Oksford, digitalno praćenje kontakata bi moglo da uspori ili čak zaustavi prenos koronovirusa. Prve aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje građana bile su dostupne već u prvim...

Rok za dostavljanje prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu ističe 30. aprila

Kao što smo pisali u jednom od prethodnih članaka (dostupan ovde), 2. februara 2021. godine počela je primena novog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Zakon”) koji je predvideo niz obaveza za stvaraoce i imaoce arhivske građe i dokumentarnog materijala. Obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige U članu 9. Zakona propisana je obaveza za stvaraoce i imaoce arhivske građe i dokumentarnog materijala da najkasnije do 30. aprila tekuće godine dostave nadležnom arhivu prepis arhivske knjige za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini. Da podsetimo, stvaraoci i imaoci arhivske građe su pravna ili fizička lica čijim delovanjem nastaje arhivska građa i...

Ukidanje rominga na zapadnom Balkanu od 1. jula 2021. godine

Naknade za roming u regionu zapadnog Balkana biće ukinute od 1. jula ove godine, shodno Regionalnom sporazumu o romingu („Sporazum“) koji je potpisan 2019. godine u okviru Drugog digitalnog samita Zapadnog Balkana u Beogradu. Na ovaj način Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija i Kosovo idu putem država članica EU koje su međusobno ukinule roming pre nekoliko godina i čiji građani razmenjuju pozive, poruke i podatke po istim troškovima nezavisno od toga u kojoj državi se nalaze. Ukidanje rominga će nesumnjivo doneti uštede privredi, budući da troškovi telekomunikacionih usluga privrednih subjekata koji posluju pre svega u regionu...

Počela primena Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu

Primena Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu počela je 12. marta 2021. godine, a kratak osvrt na zakonska rešenja izneli smo u našem ranijem članku [link]. Imajući u vidu brojne primedbe iznete u javnosti, ne čudi okolnost da je zakon izmenjen i dopunjen još pre početka njegove primene (Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, Službeni glasnik RS br. 18/2021 od 1. marta 2021. godine), što nije uobičajeno u praksi. Izmenama i dopunama zakona, ipak, nije otklonjena većina zamerki na osnovni tekst zakona. Jedna od bitnijih izmena odnosi se na zamenu termina...

Rok za podnošenje poreskih prijava za godišnji porez na dohodak građana je 17. maj 2021. godine

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je obaveštenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu. Godišnji porez na dohodak građana regulisan je članovima 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana („Zakon“), čije su poslednje izmene u primeni od 1. februara 2021. godine. Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji. Na koji način je Zakon regulisao godišnji porez na dohodak građana U skladu sa Zakonom, fizička lica koja mogu biti obveznici plaćanja godišnjeg poreza...

Uskoro izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službeni glasnik RS br. 25/2019) u primeni je od 11. aprila 2019. godine. Vlada Republike Srbije pripremila je izmene i dopune ovog zakona koje se trenutno nalaze u fazi javne rasprave, nakon čega će ući u skupštinsku proceduru. Nacrtom zakona je predviđeno nekoliko značajnih novina na koje ćemo se osvrnuti u ovom tekstu. Ukoliko bude usvojen, primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Zakon”) počeće 1. juna 2021. godine. Izmene u dostavljanju obaveštenja o nastupanju privremene sprečenosti za rad Prema važećem zakonskom rešenju, zaposleni odnosno u slučaju teže bolesti - članovi uže...

COVID-19 INFO: Nova preporuka Vlade u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak 05 broj 131-1206/2021 objavljen u Službenom glasniku RS br. 11/2021, kojim je preporučila poslodavcima da pojedinim kategorijama zaposlenih priznaju više prava u pogledu korišćenja godišnjeg odmora za 2019. i 2020. godinu, u odnosu na prava garantovana Zakonom o radu. U pitanju su zaposleni koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor zbog: prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19, privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19, određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, Neiskorišćeni odmor za 2020. godinu Vlada je preporučila poslodavcima da zaposlenima omoguće da neiskorišćeni odmor za 2020....

COVID-19 INFO: Državna pomoć za privredne subjekte u sektoru ugostiteljstva i turizma

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 (“Uredba”). Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS br. 11/2021 i na snazi je od 13. februara 2021. godine. Korišćenje subvencije u skladu sa Uredbom, ne isključuje mogućnost korišćenja direktnih davanja u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2. Na osnovu Uredbe biće, dakle, dodatno isplaćena sredstva...