Ustavni sud: Princip jednakosti i zabrana diskriminacije pri obračunu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

Ustavni sud: Princip jednakosti i zabrana diskriminacije pri obračunu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

6. mart 2024.

Odlukom Ustavnog suda broj IUz 60/2021 od 18. januara 2024. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku RS broj 11/2024 od 14. februara 2024. godine („Odluka“), utvrđeno je da je, zbog povrede Ustavom garantovane zabrane diskriminacije, delimično neustavna odredba člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (Službeni glasnik RS br. 113/17, 50/18, 46/21 – Odluka US, 51/21 – Odluka US, 53/21 – Odluka US, 66/21, 130/21, 43/23 – Odluka US i 62/23), koja uređuje osnovicu naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

Regulatorni okvir

Ustavom Republike Srbije zajеmčenа је posebna zaštita porodicе, majkе, samohranog roditeljа i deteta, kao i da se majci pruža posebna podrška i zaštita pre i posle porođaja, u skladu sa zakonom. Shodno navedenom, bliže uređenje ovih pitanja prepušteno je zakonodavcu.

Zakonom o radu regulisana je posebna zaštita žena za slučaj materinstva, shodno kojoj, za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, zaposlena žena ostvaruje pravo na naknadu zarade, a koje pravo zaposleni ima i za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad.

Sa tim u vezi, a saglasno Zakonu o zdravstvenom osiguranju, zaposlena žena može da ostvari pravo na naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rad, između ostalog, i zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Osnov za naknadu zarade čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, pri čemu, ako osiguranik nije ostvario zaradu u prethodnih 12 meseci, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za vreme za koje je osiguranik ostvario zaradu, dok za mesece za koje nije ostvario zaradu osnov čini minimalna zarada za te mesece (utvrđena u skladu sa Zakonom o radu).

Visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova, dok traje takva privremena sprečenost za rad, odnosno do otpočinjanja porodiljskog odsustva (u skladu sa odredbama Zakona o radu).

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom regulisano je pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta za zaposlene kod pravnih i fizičkih lica, a koja naknada se isplaćuje iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Shodno ovom zakonu, a pre donošenja Odluke, osnovicа naknade zarade se utvrđivala na osnovu zbirа mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, i to za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Dakle, dobijeni zbir se deli sa 18 i tako dobijeni iznos predstavlja mesečnu osnovicu naknade zarade.

Razlozi Odluke

Imajući u vidu napred iznete ustavne i zakonske odredbe, Ustavni sud zaključuje sledeće:

  • Za određivanje naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta relevantna je visina primanja koja imaju karakter zarade i na koja su plaćeni doprinosi u periodu od 18 meseci, ali se ovaj period ne računa isto u svim slučajevima tog odsustva.
  • Naime, kojih 18 meseci se uzima u obzir zavisi od toga da li je pre otpočinjanja porodiljskog odsustva žena bila privremeno sprečena za rad zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće ili nije.
  • Kada je reč o ženi koja nije imala komplikacija u vezi sa trudnoćom, za obračun naknade zarade uzima se u obzir 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.
  • Nasuprot tome, u slučaju da je korišćeno tzv. trudničko bolovanje, tj. usled komplikacija u vezi sa trudnoćom, za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog i odsustva radi nege deteta uzima se u obzir 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.
  • Dakle, pri obračunu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ne uračunava se period u kome je žena bila privremeno sprečena za rad zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće i za koji je ostvarila naknadu zarade u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, u visini 100% od osnova za naknadu.
  • To dalje znači da se takvim ženama obračun naknade zarade vrši prema primanjima koja imaju karakter zarade ostvarenim u značajno ranijem periodu u odnosu na trenutak otpočinjanja porodiljskog odsustva nego ženama čija trudnoća je protekla bez komplikacija.
  • S druge strane, ženi koja nije koristila tzv. trudničko bolovanje, ali u periodu od 18 meseci koji prethode mesecu započinjanja porodiljskog odsustva, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, ostvarila naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rad iz nekog drugog razloga, za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta se računa period od 18 meseci koji prethode mesecu u kome je započeto porodiljsko odsustvo. Drugim rečima, privremena sprečenost za rad nastala iz nekog drugog razloga predviđenog Zakonom o zdravstvenom osiguranju, odnosno po osnovu nje ostvareno pravo na naknadu zarade u skladu sa tim zakonom, ne utiču na način računanja relevantnog perioda od 18 meseci i u njemu ostvarenih primanja za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

Imajući u vidu sve napred navedeno, kao i princip jednakosti svih pred Ustavom i zakonom, te zabranu diskriminacije, Ustavni sud je u Odluci ocenio da navedeno razlikovanje ne teži legitimnom cilju, te da stoga ono nema objektivno i razumno opravdanje.

Saglasno navedenom, sporna odredba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom sada glasi:

Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.“

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.