Otvoreni Balkan: Jedinstveno tržište rada Srbije, Severne Makedonije i Albanije startovalo 1. marta

Otvoreni Balkan: Jedinstveno tržište rada Srbije, Severne Makedonije i Albanije startovalo 1. marta

20. mart 2024.

Kao što smo pisali u jednom od naših ranijih tekstova (dostupan ovde), na samitu inicijative Otvoreni Balkan održanom u Tirani 21. decembra 2021. godine, potpisan je niz sporazuma između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Jedan od njih je i Sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu, koji je potom ratifikovan i objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori br. 27/2021 od 30. decembra 2021. godine („Sporazum“).

Državljani ugovornih strana imaju pravo da se slobodno kreću, borave i rade na teritorijama drugih ugovornih strana u skladu sa Sporazumom počev od 1. marta 2024. godine.

Ovaj vid saradnje ima za cilj jačanje regionalne saradnje i uzajamnog razumevanja, sa ciljem doprinošenja ekonomskom razvoju i uvećanju ekonomskog rasta, investicija i zapošljavanja na Zapadnom Balkanu, odnosno obezbeđivanje napretka i ekonomskog prosperiteta.

Postupak odobrenja slobodnog pristupa jedinstvenom tržištu rada

Ostvarivanje ovog prava vrši se putem jedinstvene evidencione platforme, posredstvom koje se zainteresovana lica mogu prijaviti za potrebno odobrenje.

Naime, državljani Srbije, Severne Makedonije i Albanije, koji žele da rade u nekoj od članica Otvorenog Balkana, registruju se elektronskim putem, popunjavanjem formulara na pomenutom portalu, uz prilaganje važećeg biometrijskog dokumenta. Na osnovu dostavljenih podataka, generiše se jedinstveni identifikacioni broj Otvoreni Balkan (IDOB).

Zahtev se podnosi pre ulaska na teritoriju strane prijema ili nakon toga, ali ne kasnije od 90 dana od datuma ulaska. Nakon dobijanja odobrenja, zainteresovano lice može biti zaposleno u strani prijema pod istim uslovima kao i državljani te zemlje, u trajanju do dve godine, uz mogućnost produženja odobrenja (ukoliko su ispunjeni propisani uslovi).

U slučaju da prijava, tj. zahtev za slobodan pristup tržištu rada ne bude odobren, primeniće se nacionalno zakonodavstvo strane prijema, odnosno pravila o kretanju, boravku i zapošljavanju stranaca.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.