Jedinstvena evidenciona platforma – slobodan pristup tržištu rada u okviru Otvorenog Balkana

Jedinstvena evidenciona platforma – slobodan pristup tržištu rada u okviru Otvorenog Balkana

26. maj 2022.

Na samitu inicijative Otvoreni Balkan održanom u Tirani 21.12.2021. godine, potpisan je niz sporazuma između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, uključujući i Sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu, koji je potom ratifikovan od strane Narodne skupštine Republike Srbije 29.12.2021. godine, te objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori br. 27/2021 od 30.12.2021. godine („Sporazum“).

Shodno informaciji dostupnoj na internet stranici Privredne komore Srbije, praktična primena odredaba Sporazuma očekuje se već krajem maja meseca ove godine.

Sadržaj Sporazuma

Shodno Sporazumu, državljani navedenih ugovornih strana na koje se isti primenjuje imaju pravo da se slobodno kreću, borave i rade na teritorijama drugih ugovornih strana, u skladu sa Sporazumom.

Ugovorne strane se Sporazumom obavezuju da pojednostave administrativne procedure za ulazak, kretanje, boravak i rad državljana drugih ugovornih strana, te garantuju da državljani drugih ugovornih strana imaju jednak pristup tržištu rada, u skladu sa Sporazumom i nacionalnim zakonodavstvom.

Radi ostvarivanja prava na slobodan pristup tržištu rada, državljani navedenih ugovornih strana će registrovati lične i druge potrebne podatke na način kako to zahteva odgovarajuća elektronska usluga izrađena od strane svake ugovorne strane, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i Sporazumom o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana, i to pre ulaska na teritoriju strane prijema ili nakon istog, ali ne kasnije od 90 dana od navedenog datuma.

Predmetna registracija vršiće se, dakle, elektronskim putem, a na osnovu prethodno određenog jedinstvenog identifikacionog broja koji je ugovorna strana izdala svom državljaninu (u skladu sa pomenutim Sporazumom o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana), pri čemu izdato odobrenje za slobodan pristup tržištu rada omogućava državljaninu ugovorne strane da boravi na teritoriji strane prijema do dve godine (uz mogućnost da, nakon isteka tog perioda, izvrši ponovnu registraciju, ukoliko su ispunjeni propisani uslovi), kao i ostvarivanje prava na zaposlenje bez potrebe za pribavljanjem dozvole za rad u strani prijema (uključujući i pravo na oslobađanje plaćanja taksi propisanih nacionalnim zakonodavstvom).

Implementacija Sporazuma

Uslov za uspostavljanje jedinstvenog tržišta rada, odnosno ostvarivanje prava utvrđenih Sporazumom jeste osposobljavanje jedinstvene evidencione platforme za sve tri navedene zemlje potpisnice, posredstvom koje će se zainteresovana lica prijavljivati za potrebno odobrenje.

Na implementaciji predmetne platforme u Srbiji trenutno radi Kancelarija za IT, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.