Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju zaštite podataka o ličnosti

Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju zaštite podataka o ličnosti

11. septembar 2023.

Dana 25. avgusta 2023. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju zaštite podataka o ličnosti za period 2023 – 2030. godine („Strategija“).

Strategija je pripremljena u skladu sa drugim planskim dokumentima, odnosno programima planiranja i koordinacije javnih politika. Prilikom izrade Strategije se takođe vodilo računa o procesima evropskih integracija, tj. okvirom kojim EU meri napredak država kandidata u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te su razmatrani i ključni međunarodni akti, a analizirani su i nacionalni zakoni značajni za predmetnu oblast.

Tako, Strategija sadrži pregled i analizu postojećeg stanja, u kojem delu su kao ključni problemi u ovom pogledu identifikovani brojni nedostaci postojećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS br. 87/2018) („Zakon“). Naime, premda Zakon u najvećoj meri sadrži odredbe preuzete iz GDPR-a, rešenja koja su istim predviđena nisu na adekvatan način prilagođena lokalnim prilikama, što otežava posao kako rukovaocima, odnosno obrađivačima, tako i regulatornim telima.

Pored navedenog, Strategija sadrži viziju Zaštićeni podaci – bezbedniji građani, dok je njen opšti cilj Poštovanje prava na zaštitu podataka o ličnosti u svim oblastima života. Realizacija navedenog opšteg cilja planirana je kroz ostvarivanje tri posebna cilja, i to:

  • unapređenje funkcionalnih mehanizama zaštite podataka o ličnosti;
  • unapređenje svesti o značaju predmetne zaštite i načinima ostvarivanja prava; te
  • unapređenje sistema zaštite podataka o ličnosti pri razvoju i primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u procesima digitalizacije.

Naime, Strategija ističe potrebu za unapređenjem Zakona, ali i usklađivanjem drugih propisa sa njegovim odredbama, tj. pravilima u pogledu zaštite podataka o ličnosti, te za uređivanjem pitanja upotrebe sredstava za audio i video nadzor, kao i genetskih i biometrijskih podataka.

Pored navedenog, Strategijom je najavljeno pooštravanje kaznene politike za kršenje obaveza u oblasti zaštite podataka o ličnosti, uz isticanje da bi u tom pogledu trebalo primeniti model koji koristi Komisija za zaštitu konkurencije, a shodno kojem sama Komisija, u slučaju povrede propisa u predmetnoj oblasti, može izreći kaznu, i to u visini koja zavisi od prihoda kompanije.

Takođe, najavljeno je jačanje institucionalnih kapaciteta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, obezbeđivanjem dodatnih regionalnih kancelarija, te putem povećanja broja lica specijalizovanih za zaštitu podataka o ličnosti u organima koji se bave zaštitom podataka o ličnosti, kroz njihovu edukaciju.

Celokupan tekst Strategije dostupan je ovde.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.