Regulisanje statusa stranaca u Srbiji od sada isključivo elektronskim putem

Regulisanje statusa stranaca u Srbiji od sada isključivo elektronskim putem

22. februar 2024.

U Službenom glasniku RS br. 6/2024 od 26. januara 2024. godine objavljeni su:

  • Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca;
  • Pravilnik o odobravanju privremenog boravka; kao i
  • Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem.

Pravilnici o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca i o odobravanju privremenog boravka su stupili na snagu 1. februara 2024. godine, dok je Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem stupio na snagu 27. januara 2024. godine.

U nastavku ovog teksta donosimo pregled najznačajnijih odredbi svakog od navedenih akata.

Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca

Najvažnija novina propisana ovim pravilnikom jeste da se objedinjeni, tj. zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad strancu od sada može podneti isključivo elektronskim putem.

Ovaj zahtev može podneti:

  • stranac, u kom slučaju je neophodno da bude registrovan, odnosno da kreira nalog na tzv. Portalu za strance;
  • poslodavac (za stranca), posredstvom ovlašćenog lica, u kom slučaju je neophodno da bude registrovan na portalu eUprava; odnosno
  • lice koje oni ovlaste.

Zahtev može biti podnet i iz inostranstva. Poslodavac zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole može podneti pojedinačno, odnosno grupno, za veći broj lica, po istom osnovu.

Nakon uspešne registracije, podnosiocu zahteva se dodeljuje Jedinstveno elektronsko sanduče (tzv. eSanduče), posredstvom koga mu se dostavljaju obaveštenja i uputstva za dalje postupanje.

Uz zahtev se prilaže propisana dokumentacija, koja delimično zavisi od osnova za izdavanje jedinstvene dozvole. Svi dokazi se prilažu u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi digitalizovanog dokumenta. Dokazi koji nisu izdati od strane nadležnih organa Republike Srbije ili koji nisu sačinjeni i na srpskom jeziku dostavljaju se sa prevodom ovlašćenog sudskog prevodioca.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole po osnovu zapošljavanja, poslodavac pokreće sprovođenje testa tržišta rada. Predmetni zahtev se, dakle, podnosi istovremeno sa zahtevom za izdavanje jedinstvene dozvole, s tim da se može podneti i na portalu eUprava, i to najranije 60 dana pre, a najkasnije na dan podnošenja zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole. Na osnovu sprovedenog testa tržišta rada i podnetih dokaza, Nacionalna služba za zapošljavanje vrši procenu ispunjenosti uslova, i to ocenom „ispunjava“, koja sadrži i vremenski period do kada važi data procena, odnosno ocenom „ne ispunjava”, koja sadrži obrazložene razloge zbog čega nisu ispunjeni uslovi, a koju potom dostavlja nadležnom organu u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova (Upravi za strance).

Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, epilog postupka je izdavanje kartice jedinstvene dozvole, koja se uručuje lično strancu, a čemu prethodi provera njegovog identiteta od strane postupajućeg policijskog službenika, te uzimanje njegovih biometrijskih podataka i provera da li su plaćene propisane takse, odnosno naknade.

Pravilnik o odobravanju privremenog boravka

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka se takođe podnosi isključivo elektronskim putem, tj. popunjavanjem odgovarajuće onlajn forme zahteva na Portalu za strance.

Zahtev podnosi stanac, po nekom od osnova za odobrenje privremenog boravka propisanih Zakonom o strancima.

Kao i u pogledu zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole, dokazi se prilažu u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi digitalizovanog dokumenta, pri čemu se dokazi koji se dostavljaju, a koji nisu izdati od strane nadležnih organa Republike Srbije ili koji nisu sačinjeni i na srpskom jeziku, dostavljaju sa prevodom ovlašćenog sudskog prevodioca. Uz zahtev se, između ostalog, prilaže dokaz da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje tokom planiranog boravka u Republici Srbiji, kao i dokaz o zdravstvenom osiguranju na teritoriji Republike Srbije, pri čemu je samim pravilnikom propisano šta se smatra odgovarajućim dokazom.

Ukoliko su uslovi za odobrenje privremenog boravka ispunjeni, stranac je u obavezi da lično pristupi u prostorije nadležnog organa, u cilju uzimanja njegovih biometrijskih podataka i izdavanja potvrde o započetom procesu izdavanja dozvole za privremeni boravak u obliku kartice. Pre uzimanja biometrijskih podataka, policijski službenik proverava identitet stranca na osnovu strane putne isprave koju stranac poseduje, odnosno na osnovu lične karte države čiji je državljanin, a koji u skladu sa važećim propisima, mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa ličnom kartom, te utvrđuje da li su plaćene propisane takse, tj. naknade.

U slučaju da privremeni boravak bude odobren, kartica dozvole se lično uručuje strancu.

Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem

Za kraj, što se tiče podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji, takođe je predviđeno elektronsko podnošenje, tj. putem registrovanog naloga stranca na Portalu za strance, izborom odgovarajuće usluge, odnosno popunjavanjem onlajn forme zahteva, nakon čega mu se dodeljuje Jedinstveno elektronsko, tj. eSanduče.

Više o novom Pravilniku o odobravanju stalnog nastanjenja, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 118 od dana 28. decembra 2023. godine, možete pročitati u jednom od naših prethodnih tekstova, koji je dostupan ovde.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.