Promena načina registracije kapitala u Registru privrednih subjekata

Promena načina registracije kapitala u Registru privrednih subjekata

29. mart 2024.

Dana 25. marta 2024. godine, Agencija za privredne registre („APR“) je na svom veb-sajtu objavila obaveštenje koje se tiče izmenjenog načina registracije promena na kapitalu privrednih subjekata, sa početkom važenja od dana 2. aprila 2024. godine (dostupno ovde).

Predmetna promena se odnosi na povećanje i/ili smanjenje kapitala po bilo kom osnovu, a sastoji se u tome da će sva povećanja, odnosno smanjenja, biti registrovana kao jedinstven ukupan iznos kapitala nakon promene.

Cilj ove promene je da se privrednim subjektima i svim zainteresovanim licima pojednostavi pregled stanja kapitala i uloga članova.

U skladu sa tim, kada društvo sprovodi postupak povećanja kapitala, a prethodno je registrovalo više pojedinačnih uplata istog, registrator će prilikom donošenja rešenja izvršiti brisanje svih pojedinačnih uplata i registrovati samo jednu, koja će predstavljati zbir svih do tada registrovanih uplata, kao i nove uplate. Navedeno će se shodno primenjivati i u slučaju smanjenja kapitala, tj. rešenjem registratora će biti upisana razlika između ukupnog postojećeg kapitala i iznosa smanjenja.

Takođe, svi datumi pojedinačnih uplata, odnosno unosa biti obrisani, te će kao datum uplate, tj. unosa biti registrovan datum donošenja rešenja kojim se sprovodi konkretna promena (budući da se, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, osnovni kapital smatra povećanim, odnosno smanjenim, danom registracije u APR-u).

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.