Produžen rok zastarelosti carinskog duga

Produžen rok zastarelosti carinskog duga

22. decembra 2020.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 144/20 od dana 27. novembra 2020. godine ( „Zakon“).

Produženje roka zastarelosti

Najvažnija promena koju donosi Zakon odnosi se na produženje rokova za nastupanje zastarelosti carinskog duga, čime se državi daje više vremena da reaguje i zaštiti svoje interese.

Naime, do sada je u Carinskom zakonu bilo predviđeno da se carinski dug ne može naplatiti po isteku roka od tri godine od dana njegovog nastanka.

Međutim, taj rok je produžen, te se sada carinski dug ne može naplatiti po isteku roka od pet godina od dana njegovog nastanka.

Zastarevanje se prekida svakom radnjom carinskog organa koja se preduzima radi naplate dažbina, u kom slučaju rok počinje da teče od početka. Izuzetno, pravo naplate zastareva u svakom slučaju po isteku deset godina od dana nastanka carinskog duga (apsolutni rok).

Ove izmene i dopuna stupile su na snagu 05.12.2020. godine.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.