Od 1. januara 2023. godine moguća proizvodnja i uvoz cigareta isključivo sa samogasivim papirom

Od 1. januara 2023. godine moguća proizvodnja i uvoz cigareta isključivo sa samogasivim papirom

16. januar 2023.

Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda, koji je objavljen u Sl. glasniku RS br. 20/2021 od 10. marta 2021. godine („Pravilnik“), stupio je na snagu 18. marta 2021. godine, dok je njegova primena počela 1. juna 2021. godine, sa izuzetkom pojedinih odredaba, koje su počele da se primenjuju 1. januara 2023. godine. O Pravilniku je već bilo reči u jednom od naših ranijih tekstova, koji je dostupan ovde.

Donošenjem Pravilnika, koji predstavlja podzakonski akt donet u skladu sa Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda (Sl. glasnik RS br. 41/2009 i 77/2019), a u okviru procesa usklađivanja domaće regulative sa propisima Evropske unije, u pravni poredak Srbije implementirana je referentna lista harmonizovanih evropskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda.

Novi standardi iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

Tako, 1. januara 2023. godine počela je primena dva standarda sa Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda, i to:

  • standarda pod rednim brojem 37 – SRPS EN ISO 12863:2018, tj. Standardna metoda ispitivanja za ocenivanje mogućnosti paljenja cigareta; i
  • standarda pod rednim brojem 49 – SRPS EN 16156:2018, tj. Cigarete – Ocenjivanje mogućnosti paljenja – Zahtevi za bezbednost.

Shodno tome, od prethodno navedenog datuma, proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda na tržište Republike Srbije mogu proizvoditi, odnosno uvoziti isključivo cigarete koje su proizvedene sa tzv. samogasivim papirom, koji su usaglašeni sa propisanim zahtevima za bezbednost proizvoda. Samogasivi papir omogućava da se odbačena cigareta, odnosno neugašena cigareta koja se određeno vreme ne konzumira, samostalno ugasi, čime se smanjuje mogućnost nastanka incidenta, poput požara.

Nadzor nad primenom bezbednosnih standarda propisanih Pravilnikom i Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda vrši ministarstvo nadležno za poslove trgovine, a posredstvom tržišne inspekcije.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.