Obaveza poslodavaca da ažuriraju podatke u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Obaveza poslodavaca da ažuriraju podatke u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

22. jula 2020.

Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („ZOCROSO“) izmenjen je krajem 2019. godine, a svakako najvažnija izmena jeste produženje roka za usklađivanje poslodavaca sa Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, donetom 2018. godine („Odluka“).

Naime, poslodavci odnosno podnosioci jedinstvene prijave dužni su da do 01.01.2021. godine u Jedinstvenoj bazi CROSO izvrše ažuriranje ranije unetih podataka o:

  • zanimanju, prema klasifikaciji zanimanja, koje se zahteva za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;
  • vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koji su uslovi za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;
  • vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koje lice (zaposleni/samozaposleni) ima.

Usaglašavanje prijavljenih podataka treba da bude urađeno u skladu sa šiframa zanimanja i nivoa kvalifikacija utvrđenim Odlukom.

Obavezu usaglašavanja imaju poslodavci koji su podatke u bazu CROSO uneli po starom sistemu šifara.

U vezi sa navedenim, bitna je i informacija da je Vlada Republike Srbije nedavno donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke koja počinje da se primenjuje 25.08.2020. godine, a koja sadrži novi jedinstveni kodeks šifara.

Novine u jedinstvenom kodeksu šifara

Donošenje Odluke 2018. godine bilo je velika novina jer je tada prekinuta praksa uobičajenog razvrstavanja nivoa obrazovanja prema stepenima stručne prakse, a što je bilo posledica usvajanja Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („NOKS“). Prethodni šifarnici su postali anahroni usled promena na tržištu rada i u sistemu obrazovanja, te je bilo neophodno da se kroz izmenu propisa izvrši usklađivanje zanimanja, kao i nivoa i vrsta kvalifikacija.

Izmene ipak nisu samo terminološke. Na primer, po sistemu važećem do 2018. godine, nivo stručne spreme VII – 1 (fakultetsko obrazovanje) odgovara nivou 6.2 NOKS-a koji se stiče završavanjem osnovnih akademskih studija obima 240 ESPB.

Sastavni deo Odluke o izmenama i dopunama Odluke su i novi Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija, Šifarnik država i teritorija, Šifarnik opština u Republici Srbiji i Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji.

Sankcije za nepostupanje u roku

Ukoliko poslodavci ne izvrše ažuriranje podataka u sistemu CROSO do 01.01.2021. godine, preti im novčana kazna za prekršaj, i to:

  • za poslodavca – pravno lice, novčana kazna od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara;
  • za poslodavca – preduzetnika, novčana kazna od 10.000,00 do 500.000,00 dinara;
  • za poslodavca – fizičko lice, novčana kazna od 5.000,00 do 150.000,00 dinara.

Iako se čini da ima dosta vremena do isteka roka za ažuriranje podataka, treba imati u vidu da utvrđivanje ekvivalentnih zanimanja i vrste i nivoa kvalifikacija može da bude zahtevan posao, naročito kod poslodavaca sa velikim brojem zaposlenih.

S tim u vezi, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izradilo je Priručnik za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (treba imati u vidu da priručnik za sada nije usaglašen sa izmenama Odluke iz jula 2020. godine, ali može biti od koristi u pogledu opštih smernica za korišćenje šifarnika).

Takođe, ukoliko se pojavi nedoumica prilikom odabira konkretne šifre zanimanja, NSZ pruža pomoć po upitu koji korisnici mogu da dostave na mail sifarnici@nsz.gov.rs (u upitu je neophodno bliže odrediti delatnost poslodavca i navesti opis poslova konkretnog radnog mesta).

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.