Najniža i najviša osnovica doprinosa za 2021. godinu

Najniža i najviša osnovica doprinosa za 2021. godinu

30. decembra 2020.

U skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Ministarstvo finansija je objavilo iznose najniže i najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji će važiti od od 1. januara do 31. decembra 2021. godine.

Najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 405.750 dinara.

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 28.402 dinara.

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu iznosi 4.869.000 dinara.

Predmetni iznosu su objavljeni u Službenom glasniku RS br. 154/2020 od 23.12.2020. godine.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.