Kriptovalute konačno dobile regulatorni okvir – usvojen je Zakon o digitalnoj imovini

Kriptovalute konačno dobile regulatorni okvir – usvojen je Zakon o digitalnoj imovini

30. decembra 2020.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o digitalnoj imovini, koji je objavljen u u Službenom glasniku RS br. 153/2020 od dana 21.12.2020. godine.

Ovim zakonom uređuje se izdavanje digitalne imovine i sekundarno trgovanje digitalnom imovinom u Republici Srbiji, pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom, založno i fiducijarno pravo na digitalnoj imovini, i nadležnost Komisije za hartije od vrednosti i Narodne banke Srbije.

Ovaj zakon stupa na snagu 29.12.2020. godine, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno od 29.06.2021. godine.

Razlozi za donošenje novog zakona

 Najvažniji razlozi za donošenje ovog zakona su:

  • regulisanje tržišta digitalne imovine, u cilju njegovog unapređenja i razvoja kao i sprečavanja zloupotreba digitalne imovine u kriminalne svrhe;
  • omogućavanje finansiranja pomoću investicionih tokena;
  • unapređenje i razvoj tržišta kapitala korišćenjem digitalne tehnologije;
  • jačanje okvira za borbu protiv zloupotreba na tržištu digitalne imovine, kao i pranja novca i finansiranja terorizma.

Šta je digitalna imovina?

Digitalna imovina, odnosno virtuelna imovina, označava digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi i koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja, pri čemu digitalna imovina ne uključuje digitalne zapise valuta koje su zakonsko sredstvo plaćanja i drugu finansijsku imovinu koja je uređena drugim zakonima, osim kada je drugačije uređeno zakonom.

Šta nam donosi novi zakon?

Jedna od ključnih novina koje donosi ovaj zakon jeste mogućnost da se učesnici na tržištu kapitala, pre svega brokersko-dilerska društva i berza, uključe na tržište digitalne imovine. Na ovaj način se postiže da lica koja imaju višedecenijsko iskustvo u poslovanju s finansijskim instrumentima to iskustvo, kao i svoje resurse, upotrebe i za razvoj tržišta digitalne imovine, što će dovesti do toga da od samog početka primene zakona na tržištu postoji odgovarajući nivo kvaliteta usluga, odnosno obezbedi zdrava konkurencija i pouzdanost pružalaca ovih usluga.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.